Zmiana ulicy oddziału w Żorach

W dniu 18.11.2014 miasto Żory zmieniło nazwę ulicy Wspólna, na ulicę Przemysłową. W związku z tym, oddział firmy w Żorach znajduję się pod nowym adresem. Lokalizacja nie uległa zmianie.

Od tej chwili adres oddziału KFTP w Żorach to:

Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
44-240 Żory