Podwykonawcy

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich pracowników firm podwykonawczych wykonujących prace na terenie firmy KFTP oraz dbałość o środowisko naturalne, poniżej przedstawiamy zasady wprowadzania firm podwykonawczych wykonujących prace techniczne, montażowe, budowlane, naprawcze, serwisowe itp. obowiązujące na terenie naszego zakładu pracy.

Przestrzeganie zasad pozwoli zabezpieczyć nasz zakład przed ewentualnymi konsekwencjami nieprzestrzegania zasad BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska przez firmy zewnętrzne.

Prosimy o postępowanie zgodne z poniżej przedstawionym krokami postępowania oraz dopełnienie wszelkich formalności.

Do pobrania: