O firmie

Firma Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. jest jedną ze spółek korporacji Korea Fuel-Tech Corporation z główną siedzibą w Korei Południowej. Korporacja powstała 22 lipca 1996 roku (wyłoniła się z firmy Korean Airtech powstałej w 1984 roku), w chwili obecnej w jej skład wchodzą oddziały w Chinach, Indiach oraz w Polsce.

Firma Korea Fuel-Tech Poland powstała 11 września 2007r., jej prezesem został Yong Seok Lee. Pod względem inwestycji i liczby planowanych zatrudnień zajmujemy drugie miejsce spośród przedsiębiorstw jakie zostały dotąd otwarte przez KFTC.

Firma Korea Fuel-Tech Poland posiada dwie fabryki, w Zabrzu oraz w Żorach. Głównym celem produkcji są elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, dla takich marek pojazdów jak Hyundai i Kia.

Firma Korea Fuel-Tech Poland zatrudnia ponad 500 wykwalifikowanych pracowników.

Misja firmy

KFTP (Korea Fuel-Tech Polska) jest wysoko wyspecjalizowaną firmą w zakresie wtrysku i rozdmuchu tworzyw sztucznych. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i montażu wewnętrznych części wtryskowych, rozdmuchowych oraz części układu paliwowego. Od ponad 11 lat (11.09.2007) wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów poszerzając nasze możliwości, aby spełnić każde wyzwanie. W tym celu rozwijamy z naszymi klientami produkty w celu rozwiązywania złożonych problemów z zakresu konstrukcji samochodów dla lepszej przyszłości.

"Budowanie wartości dla klienta poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań w innowacyjny i ekonomiczny sposób. Dzięki elementom bezpieczeństwa pracy (OHSAS 18001), wymogom systemu zarzadzania jakością w przemyśle samochodowym IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015 i ochronie środowiska chcemy spełnić wymagania naszych klientów, ustawodawcy, społeczne, akcjonariuszy oraz pracowników".

Key competence (Kluczowe kompetencje)

"Nasz produkt to nasi ludzie - nasza wiedza, umiejętności, pasja i różnorodność. Rozwój poprzez szkolenia, wymiany pomysłów i wyrażanie doświadczeń jest istotną naszej działalności. Tak wiec najpierw tworzymy ludzi, a później tworzymy nasze produkty.”

Family (Rodzina)

"Przez rodzinę rozumiemy ludzi razem ciągnących linę w tym samym kierunku, wzmacniających wspólne więzi i wzajemnie się wspierających. Widzimy trudności jako możliwości do zademonstrowania naszych umiejętności . Traktujemy się wzajemnie z szacunkiem, kurtuazją , uczciwością, uprzejmością."

Technical Leadership (Techniczne przywództwo)

"Nasza przewaga konkurencyjna oparta jest na ciągłym doskonaleniu naszych procesów i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań technicznych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań naszych klientów. Ponieważ jesteśmy dumni z tego co robimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Passion (Pasja)

"Pasja jest naszą siłą, dlatego pozwalamy znaleźć i rozwijać nasze pasje, aby zwiększać naszą siłę.”

Value to the Customer (Wartość dla Klienta)

"Widzimy rzeczy oczami naszych klientów i ciągle zadajemy sobie pytanie, jakiego poziomu jakości nasi klienci oczekują od nas - to oni nas definiują."

Authentic (Autentyczność)

"We wszystkim, co robimy, pozostajemy wierni sobie samym. Działamy integralnie, konsekwentnie i uczciwie we wszystkim co robimy. ”

Learning (Nauka)

"Wierzymy, że dobre warunki do nauki są sposobem na osiągnięcie pełnego potencjału każdej osoby i firmy. Wiedzę czerpiemy z dzielenia się doświadczeniami, zarówno tymi dobrymi jak i złymi w celu ciągłej poprawy naszej wydajności. Doskonalimy się również dzięki przyjmowaniu dobrych praktyk oraz studiom porównawczym.”

Unity (Jedność)

"Każdy jest inny, jednak kultura organizacyjna w KFTP jest jedna. To właśnie stanowi naszą siłę. To jest właściwie nasza siła. Cenimy kulturę otwartości w której każdy może być traktowany uczciwie i każdy ma możliwość wniesienia własnego wkładu.”

Environment (Środowisko)

"Tworzenie serdecznego środowiska pracy, gdzie każdy jest mile widziany i chciałby przynależeć. Dlatego jesteśmy otwarci i szczerzy w naszej komunikacji.”

Same Vision (Jedna wizja)

"Aby podążać za naszymi wartościami, konieczna jest zmiana podejścia. Postęp nie jest możliwy bez zmian, a ci, którzy mogą zmienić podejście, mogą zmienić przyszłość, ale jeśli chcesz zmienić przyszłość KFTP, najpierw musisz zacząć od siebie."

 
 

Polityka firmy

KFTP kieruje się przesłanką "Lepsze produkty, lepsza firma, lepsze życie z KFTP" w połączeniu z efektywnością ekonomiczną . Powyższa sentencja jest podstawą wszystkich działań w korporacji.

KFTP definiuje "Jakość" jako odpowiedzialność wszystkich pracowników w dążeniu do uzyskania za pierwszym razem bezbłędnej produkcji w ramach wszystkich działań firmy, aby osiągnąć cel Zero Defektów.

Najwyższe Kierownictwo podziela świadomość, że jakość jest najważniejsza dzięki ciągłemu zwiększaniu wiedzy na temat naszych klientów, partnerów biznesowych, produktów i procesów.

Podążając za tym celem, zamierzamy skutecznie rozwijać talenty i kompetencje wszystkich pracowników, partnerów, oraz produkty i procesy. Nasze produkty będą zatem opracowywane i produkowane w solidnych procesach w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny w ramach aktualnego stanu wiedzy. W tym celu zobowiązujemy się do ustanowienia i ciągłego doskonalenia naszego systemu jakości, który jest zgodny z prawem, wymaganiami klientów oraz standardami ISO 9001 i / lub IATF 16949. Wszystko to robimy, aby zaspokoić lub przewyższyć standardy doskonałości, jakich oczekują od nas interesariusze. Szczególną odpowiedzialnością najwyższego kierownictwa jest zapewnienie ciągłego doskonalenia poprzez ustalanie mierzalnych celów jakości oraz zapewnienie odpowiednich zasobów do analizy i przeglądu wszystkich aspektów systemu jakości. Ta aktywność jest wykonywana podczas regularnego przeglądu zarządzania. Ta polityka jest zakomunikowana i zrozumiana w ramach organizacji, ponadto jest dostępna dla wszystkich i będzie poddawana regularnym przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności. Jest ona komunikowana nowym pracownikom podczas szkolenia w miejscu pracy. Ponieważ polityka jakości jest częścią planu szkoleniowego dla wszystkich. Powyższa udokumentowana informacja jest kontrolowana przez nasz proces przechowywania dokumentów i zapisów KFTP−QP−06.

Zarząd KFTP uważa również, że najbardziej skuteczną strategią konsolidacji osiągniętych celów i tendencji do ciągłej poprawy wyników jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem zgodnego z następującymi normami : ISO 14001:2015 (w zakresie środowiska), OHSAS 18001:2007 (w zakresie bezpieczeństwa).

Polityka ta jest przekazywana i zrozumiała w organizacji, publicznie dostępna (dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron oraz została zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu firmy KFTP), regularnie sprawdzana co do przydatności i adekwatności oraz wspiera strategiczny kierunek rozwoju organizacji. Polityka jest odpowiednia do celu istnienia organizacji i jej kontekstu, w tym charakteru i skali wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług.

 

Nasi klienci:

hyundai

KIA

Nissan

MOBIS

Renault

Skoda

Volkswagen

Współpracujemy z: